Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất thang máy nhãn hiệu ORIENTAL

  • Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy
  • Dịch vụ thang máy kèm theo
    • Bảo hành thang máy trong 12 tháng
    • Bảo trì thang máy, sửa chữa thang máy
    • Nâng cấp, cải tạo thang máy các loại,….

Trân trọng – ORIENTAL